تلفن: ۰۴۴-۳۳۴۳۳۰۶۸ ایمیل: info@karmia.ir

جستجوی شغل

نمایش فیلتر

راننده / شرکت پخش مواد غذایی

کاریابی کارمیا
توافقی

انباردار / شرکت پخش

کاریابی کارمیا
توافقی

حسابدار / شرکت مواد غذایی

کاریابی کارمیا
توافقی

فروشنده / موبایل فروشی

کاریابی کارمیا
توافقی

امور دفتری / آموزشگاه علمی

کاریابی کارمیا
توافقی

مهندس برق / شرکت فنی مهندسی

کاریابی کارمیا
توافقی

مترجم زبان / شرکت کامپیوتری

کاریابی کارمیا
توافقی

حسابدار / کارخانه تولیدی

کاریابی کارمیا
توافقی

آشپز / رستوران

کاریابی کارمیا
توافقی