تلفن: ۰۴۴-۳۳۴۳۳۰۶۸ ایمیل: info@karmia.ir

حداقل حقوق قانون کار

حداقل حقوق قانون کار برای سال ۹۸ چقدر است؟

بعد از نشست اخیر  شورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل حقوق قانون کار با رشد ۳۶٫۱ درصد گرفته شد. حداقل حقوق قانون کار از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۹۸ می‌رسد که موجب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارگری شود. البته باید به این نکته توجه […]