تلفن: ۰۴۴-۳۳۴۳۳۰۶۸ ایمیل: info@karmia.ir

بیمه زنان خانه‌دار

آشنایی با بیمه زنان خانه‌دار

یکی از مهمترین دغدغه‌های بانوان به عنوان اصلی‌ترین رکن هر خـانواده نگرانی از تأمین نیازهای مادی خود در آینده است. بیمه تامین اجتماعی به پاس ارج نهادن به زحمات بانوان کشورمان نسبت به طراحی بیمه زنان خانه دار اقدام کرده است. در این مطلب کارمیا به عنوان کاریابی و مرکز استخدام کار پاره وقت و […]