تلفن: ۰۴۴-۳۳۴۳۳۰۶۸ ایمیل: info@karmia.ir

جستجوی شغل

نمایش فیلتر

منشی / شرکت فناوری اطلاعات

کاریابی کارمیا
توافقی

منشی / شرکت فناوری اطلاعات

کاریابی کارمیا
توافقی

منشی / شرکت فنی مهندسی

کاریابی کارمیا
توافقی

منشی / شرکت فنی مهندسی

کاریابی کارمیا
توافقی

منشی / شرکت عمرانی

کاریابی کارمیا
توافقی

منشی / تاکسی بانوان

کاریابی کارمیا
توافقی

کارشناس فروش / شرکت بازرگانی

کاریابی کارمیا
توافقی

حسابدار / شرکت بازرگانی

کاریابی کارمیا
توافقی

امور دفتری / شرکت بازرگانی

کاریابی کارمیا
توافقی

منشی / شرکت عمرانی

کاریابی کارمیا
توافقی