تلفن: ۰۴۴-۳۳۴۳۳۰۶۸ ایمیل: info@karmia.ir

جستجوی شغل

نمایش فیلتر

مسئول بسته بندی/ کارخانه تولیدی

کاریابی کارمیا
توافقی

مونتاژ کار / کارخانه تولیدی

کاریابی کارمیا
توافقی

نجار / کارخانه تولیدی

کاریابی کارمیا
توافقی

تراشکار / کارخانه ماشین سازی

کاریابی کارمیا
توافقی

MDF کار / کابینت آبنوس آرا

کاریابی کارمیا
توافقی

برقکار / کارفرما خصوصی

کاریابی کارمیا
توافقی

برق کار/ شرکت فنی مهندسی

کاریابی کارمیا
توافقی